Lungekræft

Opstår som resultat af forandringer i slimhindeceller i lungerne.

Lungekræft opstår som resultat af forandringer i slimhindeceller i lungerne. Forandringerne skyldes især, at cellerne er blevet udsat for kræftfremkaldende stoffer.

Årsager til Lungekræft

Tobaksrøg er hovedårsagen til, at antallet af tilfælde af lungekræft er steget betydeligt gennem de sidste 50 år. I dag konstateres cirka 3.500 nye tilfælde af lungekræft om året, og sygdommen udgør i Danmark 5,5 procent af alle dødsårsager. Det er den hyppigste kræftform hos mænd, og sygdommen er i kraftig stigning hos kvinder.

Andre medvirkende årsager til udvikling af lungekræft er luftforurening, radon, ioniserende stråling, asbest, arsen, stoffer fra arbejdsmiljøet samt tuberkulose.

Hvad er de hyppigste symptomer på lungekræft?

  • Hoste er det almindeligste symptom. Men netop hoste er en dagligdags ting, som man ikke altid tager hensyn til.
  • Hosten kan være tør eller efterfulgt af opspyt. Det kan være lyst og klart, det kan være gulligt eller i andre tilfælde blodigt.
  • De almindelige kræftsymptomer, træthed, appetitløshed og vægttab, er ofte dukket op på det tidspunkt, hvor man stiller diagnosen.
  • Hvis du hoster små klatter med frisk blod op, skal du straks kontakte din læge.
  • Hvis du får gentagne tilfælde af lungebetændelse eller bronkitis og ikke tidligere har haft en lignende tilbøjelighed til lungesygdom, er der yderligere grund til opmærksomhed.
  • Har du dårlig appetit, føler dig træt, taber vægt, har åndenød eller feber, skal du også kontakte din læge.

Hvad kan man selv gøre?

Du kan selv gøre en del for at nedsætte risikoen for at udvikle lungekræft.

Der er ingen tvivl om, at et stort tobaksforbrug øger risikoen.

Hvis du er ryger og igennem 5-6 uger har hostet mere end du plejer, bør du kontakte din læge med henblik på et røntgenbillede af dine lunger.

Det er den sammenlagte tid, lungerne er udsat for røg, der spiller den væsentligste rolle for sygdommens udvikling. Jo flere år uden tobak, desto større chance er der for, at man aldrig udvikler lungekræft.

 

Hvordan stiller lægen diagnosen?

Henvender du dig til din læge, vil du blive henvist til røntgenundersøgelse af lungerne. Hvis der stadigvæk er blot den mindste tvivl, vil man blive henvist til yderligere undersøgelse.

Det er kikkertundersøgelse af lungerne (bronkoskopi). En undersøgelse for kræftceller i opspyttet hører som regel også med.

 

Hvordan behandles lungekræft?

Lungekræft behandles ved operation, røntgenstråler eller kemoterapi. Ved en operation fjernes kræftsvulsten sammen med en større eller mindre del af den syge lunge