Børnelungefonden

Alle børn skal kunne trække vejret

Børnelungefonden er en selvstændig fond, der støtter lungesyge børn, unge og deres familier gennem forskning, aktiviteter og oplysning.

Mere end 100.000 danske børn er syge i lungerne. Heraf er mere end 1.000 børn ramt af sjældne og meget kritiske lungesygdomme.

Fælles for alle former for lungesygdomme er, at de har indflydelse på barnets og familiens livskvalitet. Diagnoserne er forskellige, og det er ikke alle sygdomme, der er lette at behandle. Mange af børnene har begrænset luft til livet og er derfor ofte fraværende fra skole og sociale arrangementer. 

Derfor kæmper vi for lungesyge børn.

Børnelungefondens formål

  • at øge livskvalitet og styrke det sociale liv blandt lungesyge børn og familier via rådgivning, netværk, praktisk hjælp og aktiviteter, hvor børn og familier mødes
  • at styrke forskning i tidlig opsporing, diagnostik og god behandling
  • at oplyse og uddanne de berørte mennesker (patienter, pårørende), sundhedsfagligt personale og befolkningen i forhold til at passe på deres lunge

Team Rynkeby støtter Børnelungefonden

Team Rynkeby er Børnelungefondens største samarbejdspartner og cykler for lungesyge børn.

Samarbejdet med Team Rynkeby

Det går pengene til

Gennem bl.a. styrket forskning, direkte legatstøtte og familieweekender hjælper vi lungesyge børn.

Læs mere

1000

børn lider af kritiske lungesygdomme

Børnene kan behandles og hjælpes til en vis grad, men nogle dør hvert år. Der mangler forskning og registre på området.

Søg forskningsstøtte

Læger og andre faggrupper, der forsker i ny viden inden for forebyggelse, behandling og diagnose hos lungesygdomme børn og/eller unge kan søge midler.

Søg forskningsstøtte

Du kan støtte Børnelungefonden

Når du støtter Børnelungefonden, støtter du lungesyge børn og unge og deres familier gennem forskning, aktiviteter og oplysning.

Støt Børnelungefonden