Politiske udspil

Lungeforeningens politiske udspil

Lungeforeningen kæmper for et samfund, hvor alle har sunde lunger for livet med færre lungesyge og et bedre liv med lungesygdom.

Derfor arbejder vi i vores politiske interessevaretagelse og kommunikation for at fremme vores overordnede mærkesager. Det sker både via kontakt til politikere på Christiansborg, i regionerne og kommunerne og gennem samarbejder med andre organisationer og patientforeninger.

KOL-plan

Lungeforeningens KOL-plan indeholder 16 forslag til at forbedre forebyggelse, diagnostik, behandling og pleje.

Læs mere

Rygestop

Vores fælles udspil med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen for at få flere til at stoppe med at ryge.

Læs mere

Differentieret behandling

Vores fælles udspil med Diabetesforeningen og KL kommer med seks principper for differentieret behandling.

Læs mere

Høringssvar

Se vores høringssvar.

Læs mere

KOL-plan

I 2020 døde 3.355 danskere af lungesygdommen KOL, svarende til 6 pct. af alle dødsfald i Danmark. Sygdommen er den næsthyppigste dødsårsag i Danmark kun overgået af kræft i lungeregionen, og Danmark indtager en kedelig europæisk førsteplads i KOL-dødsfald pr. indbygger. KOL er samtidig den sygdom, der bidrager mest til ulighed i sundhed. Patienterne med KOL har mange sygedage, livskvaliteten er dårlig, og mange dør for tidligt, da deres sygdom opdages alt for sent.

“Det er derfor, at vi nu fremlægger en samlet plan med en række forslag til at forbedre behandlingen af KOL-patienter i Danmark – en plan, som forhåbentlig også kan komme danskere med andre lungesygdomme til gavn”, siger konstaterer Lungeforeningens formand Torben Mogensen.

Læs hele Lungeforeningens udspil

Rygestop

Rygning øger risikoen for en lang række alvorlige sygdomme, og koster ca. 16.000 ekstra dødsfald i Danmark hvert år. Rygning er samtidig hovedårsag til mange danskere får den kroniske lungesygdom KOL, som er den enkeltsygdom, der er den hyppigste dødsårsag i Danmark.

Udover de mange dødsfald koster rygning samfundet 13,2 milliarder kroner i ekstra omkostninger til sundhedsvæsenet og 33,9 milliarder kroner i ekstra omkostninger ved tabt produktion relateret til fravær på arbejdsmarkedet og for tidlig død.

Derfor har vi sammen med Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen lavet et fælles udspil for at flere stopper med at ryge og færre starter med at ryge.

Se hele udspillet her. 

Differentieret behandling

Det danske sundhedsvæsen er under pres, og alt for mange borgere med kronisk sygdom oplever, at deres behandling ikke hænger godt nok sammen, at medarbejderne har for travlt, og at ressourcerne ikke rækker.

Den situation kan hverken borgere eller ansatte i sundhedsvæsenet være tjent med. Men skal der ske forbedringer, nytter det ikke at gøre mere af det samme. Der skal grundlæggende forandringer til.

I et nyt udspil tager vi sammen med Diabetesforeningen og KL derfor nu et grundlæggende opgør med én bestemt kongstanke i sundhedsvæsenet: Nemlig at alle pr. automatik skal have det samme tilbud. Se udspillet her. 

 

Debatindlæg - der understøtter vores politiske interessevaretagelse

Høringssvar

Her kan du se høringssvar for de sidste 3 år.

2024

 • Høring vedr. elektronisk aldersverificering ved fjernsalg 17. maj 2024. Se her.
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af dele af forebyggelsesplanen målrettet børn og unge – tobak, nikotin og alkohol) 27. februar 2024. Se her. 
 • Høringssvar vedr. udkast til lov om forskellige forbrugsafgifter, herunder forhøjelse af afgifter på røgfri tobak og nikotinposer 29. januar 2024. Se her. 

2023

 • Høringssvar vedr. forbedring af metoderne til populationsdannelse i RUKS 28. november 2023. Se her.
 • Høringssvar om kvalitetsstandarder for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom 20. september 2023. Se her.
 • Høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om gratis vaccination mod influenza og COVID-19 til visse persongrupper 4. august 2023. Se her. 
 • Høringssvar til vejledning om sundhedsklynger sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsaftale, 12. april 2023. Se her. 
 • Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v., lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om røgfri miljøer, 20. februar 2023
 • Høringssvar ang. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, 20. februar 2023
 • Høringssvar: Udkast, bekendtgørelse om kvalitetsstandarder. 06. juni 2023

2022

 • Høringssvar angående anbefalinger for donation efter cirkulatorisk død, 11. november 2022. Se her. 

Ofte stillede spørgsmål

Du kan finde Lungeforeningens mærkesager her.

Vil du høre mere om Lungeforeningens politiske udspil er du velkommen til at kontakte Jeppe Krag, Chef for Politik og viden på telefon 30 63 66 51 eller e-mail: jk@lunge.dk.

Du er velkommen til at ringe til pressetelefonen eller sende en mail til jk@lunge.dk. Se mere her. 

Giv et bidrag

Med din hjælp kan vi forbedre livskvaliteten for alle lungesyge i Danmark og deres pårørende.

Giv et bidrag