Lungeforeningens Forskningsfond

Forskningsfonden uddeler midler til forskning i lungesygdomme. Vi støtter ny viden om diagnostik, behandling & forebyggelse

Lungeforenings Forskningsfond er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav.

Hvert andet år uddeler Lungeforeningens Forskningsfond ca. 1,2 millioner kroner. Fonden blev stiftet i 2014 og arbejder for at forebygge og bekæmpe lungesygdomme ved at yde økonomisk og anden støtte til:

 • Forskning
 • Oplysningsarbejde
 • Fremme af internationalt samarbejde om bekæmpelse af lungesygdomme
 • De sygdomsramte og deres familier.

Lungeforenings Forskningsfond præmierer og støtter ligeledes årligt posterprisuddelingen til faglige og videnskabelige selskaber og rejselegater.

Søg støtte til din forskning

Søg støtte

Søg midler fra 1. august 2024. Fristen er 15. september 2024

Ansøg her

Vedtægter

Se vedtægterne for Lungeforeningens Forskningsfond

Vedtægter

Hvem kan søge forskningsfonden?

Læger og andre faggrupper inden for sundhedsområdet kan søge fonden. Projekter, som søger om midler, har bedst mulighed for støtte, hvis:

 • De har relevans i forhold til Lungeforeningens formålsparagraf (vedtægter)
 • Har stor grad af originalitet
 • Har høj teknisk kvalitet – fx god protokol og specificeret budget
 • Der er tale om klinisk forskning
 • Støtten fra fonden er afgørende for, at projektet kan gennemføres
 • Det forventede udbytte af projektet står i rimeligt forhold til det ansøgte
 • Ansøger – eller ansøgergruppen – kan gennemføre forskningsprojektet og publicere resultaterne
 • Ansøger er betalende medlem af Lungeforeningen (link til indmeldelse).

Lungeforeningens Forskningsfond støtter fx ikke sammenskrivning af disputatser, udgifter til tryk eller til oversættelsesarbejder, studieafgifter eller overhead.

Ansøgningsfrist

Lungeforeningens Forskningsfond åbner for næste ansøgningsrunde i 1.august 2024 og man kan forvente svar i februar året efter. Ansøgningsfristen er 15.september 2024.
Ansøg her.

Bedømmelse af ansøgninger

Det er Forskningsudvalget i Lungeforeningens Forskningsfond, som bedømmer indkomne ansøgninger og indstiller dem til fondens bestyrelse. Forskningsudvalgets medlemmer er:

 • Ulla Møller Weinreich, overlæge på lungemedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital og formand i Dansk Lungemedicinsk Selskab
 • Ole Græsvig Sandahl, afdelingslæge, uddannelseskoordinerende yngre læge, Lungesygdomme, Aarhus Universitetshospital
 • Caroline Hedsund, reservelæge, Hoveduddannelse i lungemedicin
 • Jesper Lykkegaard, prak. læge, ph.d., HD(O)
 • Kim G. Nielsen, professor, overlæge, lektor, dr.med., pædiater
 • Dorthe Gaby Bové, ph.d., cand.scient.san., sygeplejerske

Kontakt

Har du spørgsmål, så kontakt projektleder Abelone Tholstrup Stein.

Abelone Tholstrup Stein
Projektleder, Forskning & Fonde
ats@lunge.dk Telefon: 24 23 55 14

Følg med

Vi skriver løbende om resultaterne af de forskningsprojekter, vi støtter. Følg os på LinkedIn, Facebook og Instagram.

Støttede projekter

Lungeforeningens Forskningsfond støtter forskning, der skaber dyrebar viden, som er med til at forbedre forebyggelse og behandling af lungesygdomme. Det er den eneste fond, hvor relevans for lungepatienter er et krav, når der skal ydes støtte til forskning.

2022

16 dygtige forskere er blevet bevilget midler fra Lungeforenings Forskningsfond i 2022, og det er personlig arv dedikeret til KOL, der har gjort uddelingen mulig.

Projekttitel: Kan ultralydsundersøgelse af lungerne nedbringe antibiotikaforbruget i almen praksis? – et lodtrækningsforsøg
Bevillingsmodtager: Julie Jepsen Strøm læge og ph.d.-studerende, Center for Almen Medicin ved Aalborg Universitet
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: “Udvikling af KOL-specifikt angstspørgeskema”
Bevillingsmodtager: Camilla Christiansen, projektsygeplejerske og cand.cur, Sygehus Lillebælt, Vejle,
Støtte: 117.000 kr.

Projekttitel: ”Risk factors and consequences of anxiety and depression in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)”.
Bevillingsmodtager: Johanne Hermann Karlsen, reservelæge og ph.d.-studerende, Aalborg Universitetshospital
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: “Lungefunktion, dødelighed og forbrug af sundhedsydelser hos patienter med KOL og alkoholoverforbrug (Hof-Kings-studiet)”.
Bevillingsmodtager: Line Bjerrehave Nielsen, hoveduddannelseslæge og ph.d.-studerende, Aalborg Universitets Hospital
Støtte: 150.000 kr.

Projekttitel: ”Telemedicine monitoring program for patient with COPD – a longitudinal cohort study”
Bevillingsmodtager: Mai-Britt Hägi-Pedersen, projektleder, adjunkt, sygeplejerske og ph.d, Det Nære Sundhedsvæsen og eHospitalet
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: ”Små lunger som risikofaktor for udvikling af Kronisk Obstruktiv Lungesygdom”.
Bevillingsmodtager: Jacob Louis Marott, seniorstatistiker i Østerbroundersøgelsen, Frederiksberg Hospital
Støtte: 174.375 kr.

Projekttitel: ”Clinical characteristics of patients with Birt-Hogg-Dubé’s syndrome followed in a multidisciplinary tertiary center for rare diseases: A retrospective cohort study”.
Bevillingsmodtager: Jesper Rømhild Davidsen, ledende overlæge, klinisk lektor og ph.d., Odense Universitetshospital
Støtte: 83.100 kr.

Projekttitel: ”Supporting patients with Chronic obstructive pulmonary disease and their relatives in optimizing nutritional status & physical function: Development and feasibility test of a nurse-led intervention.”
Bevillingsmodtager: Tanja Sofie Hansen, ph.d.-studerende og sygeplejerske, Amager og Hvidovre Hospital
Støtte: 250.000 kr.

Projekttitel: ”Tidligere diagnose og forbedret behandling og prognose for patienter med lungefibrose”.
Bevillingsmodtager: Thomas Skovhus Prior, postdoc, læge og ph.d., Aarhus Universitetshospital
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: Singing as modality in rehabilitation of people with lung cancer
Bevillingsmodtager: Mette Kaasgaard, postdoc, MSc., ph.d., klassisk sanger og sangpædagog, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet
Støtte:  150.000 kr.

Projekttitel:  ”Associations between inhaled corticosteroid treatment and pneumonias in chronic obstructive pulmonary disease – a cluster analysis study”.
Bevillingsmodtager: Allan Klitgaard Staal, Læge, Sygehus Lillebælt, Vejle,
Støtte: 250.000 kr.

Projekttitel: ”Possible Severe Asthma in Denmark (REASSESS2). Dansk: Mulig svær astma i Danmark.”.
Bevillingsmodtager: Alma Holm Rovsing, læge, ph.d.-­stude­rende, Hvidovre Hospital i Lungemedicinsk Forskningsafsnit
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: ”Bronkodilaterende effekt af beta2agnoist på de små luftveje hos patienter med obstruktiv lungesygdom- et pilotstudie”.
Bevillingsmodtager: Sofie Lock Johansson, overlæge og ph.d., Odense Universitetshospital
Støtte: 75.000 kr.

Projekttitel: ”Rethink Pulmonary Rehabilitation – the REPORT Study / Gentænkning af lungerehabilitering”.
Bevillingsmodtager: Christina Nielsen ph.d.-­stude­rende, cand.scient. i fysioterapi og fysioterapeut, Hvidovre Hospital
Støtte: 250.000 kr.

Projekttitel: ”Initiation of exogenous female sex hormones and airway hyperresponsiveness – A prospective cohort study”.
Bevillingsmodtager: Erik Hansen, læge, ph.d., Hvidovre Hospital
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: ”Precision medicine in patients with COPD – a Systematic Approach”.
Bevillingsmodtager:  Asger Sverrild, klinisk lektor, afdelingslæge og ph.d., Bispebjerg Hospital
Støtte: 250.000 kr.

2020

Projektitel: OPTIMAL – Individualiseret dosistitrering af biologisk behandling til svær astma
Bevillingsmodtager: Celeste Porsbjerg, professor, overlæge, PhD, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Støtte: 150.000 kr.

Projekttitel: “Automated oxygen administration – Rethinking interventions alleviating dyspnea in patients with COPD”
Bevillingsmodtager: Charlotte Sandau Bech, ph.d-studerende, cand. scient. san. og RN, Lungemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: Idiopatisk pulmonal fibrose og andre progressive fibroserende interstitielle lungesygdomme i Danmark: kliniske karakteristika, behandling og økonomiske konsekvenser
Bevillingsmodtager: Malene Knarborg, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: Arv og miljø ved Kronisk obstruktiv Lungesygdom – et landsdækkende register-baseret studie af danske patienter med KOL over to generationer.
Bevillingsmodtager: Melina Gade Sikjær, MD, ph.d.-studerende, Medicinsk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle
Støtte: 150.000 kr.

Projekttitel: Rethink Pulmonary Rehabilitation – REPORT Study / Gentænkning af lungerehabilitering
Bevillingsmodtager: Henrik Hansen, post.doc, ph.d, Cand.scient.san, fysioterapeut, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Hvidovre hospital
Støtte: 225.000 kr.

Projekttitel: “Sing-a-Lung 2.0: The effects of singing training in Chronic Obstructive Pulmonary Disease on hospitalisations, exacerbations, physical fitness, airway physiology, inflammation, and Quality of Life”.
Bevillingsmodtager: Mette Kaasgaard, ph.d-studerende, MSc Design og Kommunikation, diplomuddannet klassisk sanger og sangpædagog, Dept.  Respiratory Medicine, Næstved Hospital og Center for Music in the Brain, Dept. Clinical Medicine, Aarhus University
Støtte: 150.000 kr.

Projekttitel: Ukontrolleret og mulig svær astma i Danmark – Hvor stort er problemet? (REASSESS-studiet)
Bevillingsmodtager: Kjell Erik Julius Håkansson, reservelæge, ph.d-studerende, Lungemedicinsk Forskningsafsnit 237, Hvidovre Hospital
Støtte: 150.000 kr.

Projekttitel: Impaired cognitive function in patients with COPD – incidence and treatment options.
Bevillingsmodtager: Kristina Kock Hansen, ph.d.-studerende, cand.scient.san., sygeplejerske (intensiv), Lungemedicinsk Afdeling og Forskningsenhed, Sygehus Lillebælt, Vejle
Støtte: 95.000 kr.

Projekttitel: Seasonality of hypercalcemia among sarcoidosis patients – A population-based study
Bevillingsmodtager: Julie Elkjær Rødsgaard, medicinstuderende, 11. semester, Lungemedicinsk Afdeling, Odense Universitetshospital
Støtte: 36.000 kr.

Projekttitel: Existential and Spiritual Needs of Cancer Patients, Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients and Cardiac Arrest Survivors
Bevillingsmodtager: Niels Christian Hvidt, professor, dr.theol., Forskningsenheden for Almen Praksis, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, Odense
Støtte: 100.000 kr.

Projekttitel: The effect of allergen immunotherapy on anti-viral immunity in patients with allergic asthma – a randomized, double-blind, placebo-controlled trial of HDM-AIT.
Bevillingsmodtager: Christian Uggerhøj Wøhlk, læge, ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskningsenhed, Bispebjerg Hospital
Støtte: 100.000 kr.

2018

Projekttitel: Electromagnetic navigational bronchoscopy: Learning curves of pulmonologists
Bevillingsmodtager: Paul Frost Clementsen, overlæge, ph.d., dr.med, CAMES, Rigshospitalet, University of Copenhagen and the Capital Region of Denmark & Department of Internal Medicine, Zealand University Hospital, modtager bevilling på 134.000 kr.

Projekttitel: The ATOM study: Asthma severity in women: The infuence of training and menopause
Bevillingsmodtager: Erik Sören Halvard Hansen, læge, Klinisk Assistent, ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskningsenhed Bispebjerg Hospital, modtager bevilling på 120.000 kr.

Projekttitel: Hvordan optimerer vi opsporingen af lungesygdomme i almen praksis
Bevillingsmodtager: Lene Maria Ørts, ph.d.-studerende, HU i almen medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, modtager bevilling på 390.000 kr.

Projekttitel: Projekttitel: Viden, holdninger og praksis hos danske praktiserende læger ved diagnose og opfølgning med KOL: en national spørgeskemaundersøgelse
Bevillingsmodtager: Katrine Rutkær Molin, ph.d.-studerende, cand.scient.san, sygeplejerske, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet, modtager bevilling på 148.960 kr.

Projekttitel: Physiological and functional response of dyspnea management in patiens with COPD
Bevillingsmodtager: Linette Marie Kofod, fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Hvidovre Hospital, modtager bevilling på 121.600 kr.

Projekttitel: Sexual health and dysfunction in COPD
Bevillingsmodtager: Ingeborg Farver-Vestergaard, psykolog og ph.d., Cand.Psych, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitetshospital, modtager bevilling på 150.000 kr.

Projekttitel: Improved diagnosing and optimised cancer surveillance in Birt-Hogg-Dubé syndrome
Bevillingsmodtager: Marianne Geilswijk, 1. reservelæge, cand.med, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, modtager bevilling på 58.250 kr.

Projekttitel: Exploring the influence of HLA genes on the performance of current commercial test to detect Mycobacterium Tuberculosis infection
Bevillingsmodtager: Andreas Fløe Hvass, læge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, modtager bevilling på 165.000 kr.

2016

Projekttitel: Electromagnetic navigational bronchoscopy: Learning curves of pulmonologists
Bevillingsmodtager: Paul Frost Clementsen, overlæge, ph.d., dr.med, CAMES, Rigshospitalet, University of Copenhagen and the Capital Region of Denmark & Department of Internal Medicine, Zealand University Hospital, modtager bevilling på 134.000 kr.

Projekttitel: The ATOM study: Asthma severity in women: The infuence of training and menopause
Bevillingsmodtager: Erik Sören Halvard Hansen, læge, Klinisk Assistent, ph.d.-studerende, Lungemedicinsk Forskningsenhed Bispebjerg Hospital, modtager bevilling på 120.000 kr.

Projekttitel: Hvordan optimerer vi opsporingen af lungesygdomme i almen praksis
Bevillingsmodtager: Lene Maria Ørts, ph.d.-studerende, HU i almen medicin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, modtager bevilling på 390.000 kr.

Projekttitel: Projekttitel: Viden, holdninger og praksis hos danske praktiserende læger ved diagnose og opfølgning med KOL: en national spørgeskemaundersøgelse
Bevillingsmodtager: Katrine Rutkær Molin, ph.d.-studerende, cand.scient.san, sygeplejerske, Afdeling for Social Medicin, Københavns Universitet, modtager bevilling på 148.960 kr.

Projekttitel: Physiological and functional response of dyspnea management in patiens with COPD
Bevillingsmodtager: Linette Marie Kofod, fysioterapeut, Master i Rehabilitering, Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Hvidovre Hospital, modtager bevilling på 121.600 kr.

Projekttitel: Sexual health and dysfunction in COPD
Bevillingsmodtager: Ingeborg Farver-Vestergaard, psykolog og ph.d., Cand.Psych, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitetshospital, modtager bevilling på 150.000 kr.

Projekttitel: Improved diagnosing and optimised cancer surveillance in Birt-Hogg-Dubé syndrome
Bevillingsmodtager: Marianne Geilswijk, 1. reservelæge, cand.med, Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, modtager bevilling på 58.250 kr.

Projekttitel: Exploring the influence of HLA genes on the performance of current commercial test to detect Mycobacterium Tuberculosis infection
Bevillingsmodtager: Andreas Fløe Hvass, læge, ph.d., Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers, modtager bevilling på 165.000 kr.