Få skattefradrag

Træk dit bidrag fra i SKAT

Få skattefradrag på op til 18.300 kr. i 2024

Du kan få et skattefradrag på op til 18.300 kr. årligt, når du støtter Lungeforeningen. Det eneste, du skal gøre, er, at registrere dit CPR-nummer sammen med din indbetaling; så sker fradraget automatisk. Beløbet justeres årligt. 18.300 gælder for indbetalinger i 2024. For 2023 var beløbet 17.700.

Få overblikket over fradragsregler for bidrag og gaver hos SKAT

Medlemskontingent er ikke fradragsberettiget

Vær opmærksom på, at medlemskontingent ikke er fradragsberettiget. Derfor vil du typisk få et fradrag, der er mindre end det fulde støttebeløb. Da vi har flere typer medlemskaber, kan dette beløb være forskelligt fra person til person.

Hvis du er i tvivl om, hvilket type medlemskab du har, og hvor meget du kan få i fradrag, kan du kontakte os på 60 37 73 13 eller medlem@lunge.dk.

Giv et bidrag

Støtter du Lungeforeningen med et enkelt bidrag, kan du få skattefradrag for bidrag op til 18.300 kr. Har du oplyst dit CPR-nummer ved indbetalingen af støttebeløbet sker indberetningen af dit skattefradrag automatisk.

Er du kommet til at indbetale uden at registrere CPR-nummer, er du meget velkommen til at kontakte medlemsservice på tlf. 60 37 73 13 eller oplyse det her – link til side med OF formular/krypteret formular

Få overblikket over fradragsregler for bidrag og gaver hos SKAT

Ved at udfylde denne formular siger du samtidig ja til vores betingelser. Link til betingelser/datapolitikker

Giv en mindegave

Giver du en mindegave på vegne af flere personer/husstande, har du mulighed for at opnå skattefradrag for din egen donation – ikke den samlede donation. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 60 37 73 13 eller medlem@lunge.dk.

Donation til forskning

Donerer du direkte til forskning, kan du få fuldt fradrag uanset beløbets størrelse. Det kan du gøre ved at donere pengene direkte til Danmarks Lungeforenings Forskningsfond eller Børnelungefonden. De to fonde støtter forskning i lungesygdomme (Børnelungefonden støtter specifikt forskning i børn og unges lungesygdomme). Til gengæld støtter du på denne måde ikke Lungeforeningens øvrige arbejde som rådgivning, medlemsaktiviteter, oplysningskampagner og andet arbejde til gavn for lungesyge og deres pårørende.

En godkendt forening

Muligheden for fradrag skyldes, at Lungeforeningen er godkendt efter Ligningslovens paragraf 8A og paragraf 12 stk. 3
Se listen over godkendte organisationer på skat.dk.

Lungeforeningen er også medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheforening) og følger branchens indsamlingsetiske retningslinjer.

Satserne reguleres årligt

Satserne for fradrag reguleres efter det såkaldte reguleringstal – jvf. Personskatteloven § 20. 17.700 kr. var gældende maksimum-beløb i 2023. I 2024 er maksimum-beløbet 18.300 kr.

Mere information

Læs mere om de aktuelle regler og satser på skat.dk