Lunger

Etik og ansvarlighed

Persondatapolitik og cookiepolitik.

Persondatapolitik

1. Generelt

Lungekoncernen, der er en patientforening og en sygdomsbekæmpende forening, arbejder for at:

  • Lungesygdomme bliver opdaget og behandlet så tidligt som muligt – også via ny forskning
  • Alle, der er ramt af en lungesygdom og deres pårørende, får støtte, viden og en bedre hverdag
  • Udbrede kendskabet til lungesygdomme – både politisk og i befolkningen

Lungekoncernen omfatter følgende juridiske enheder, som derfor alle er dækket af nærværende persondatapolitiks ordlyd:

  • Lungeforeningen med CVR-nr. 20615915
  • Lungeforenings Forskningfond til bekæmpelse af Lungesygdomme med CVR-nr. 116631 41
  • Børnelungefonden med CVR-nr. 35 91 38 07

Koncernen omtales herefter som Lungekoncernen eller Koncernen. Følgende websites ejes og publiceres af Lungekoncernen:

lunge.dk

Foreningens dataansvarlige kontaktes på gdpr@lunge.dk eller via telefonnummer 60 37 73 13

Lungekoncernens adresse og kontaktoplysninger i øvrigt:
Strandboulevarden 49, B-8
2100 København Ø
E-mail: info@lunge.dk

2. Hvordan indsamler Lungekoncernen personoplysninger?

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig som besøger koncernens hjemmesider.

Når du besøger hjemmesiden, indsamler og behandler vi en række personoplysninger. Det sker f.eks. når du læser indhold på en side, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, anvender siden ”Snak om Lunger” eller registrerer dig som medlem af foreningen eller som bruger af vores rådgivningsydelser.

Hvis du ansøger om forskningsmidler fra en af foreningens fonde, skal du afgive visse personoplysninger sammen med din ansøgning. I den forbindelse vil du få yderligere informationer om hvordan og efter hvilke retningslinjer vi anvender dine oplysninger og du vil blive bedt om at give samtykke til denne behandling.

Som led i vores salgs- og marketingsaktiviteter kan vi og vore samarbejdspartnere optage telefon­samtaler. Formålet med det er uddannelse, forbedring af service samt kontrol af overholdelse af de etiske retningslinjer mv. i forbindelse med den telefoniske henvendelse. Optagelserne behandles fortroligt og slettes efter formålet er opfyldt.

3. Hvilke informationer indsamler Lungekoncernen?

Fra alle besøgende på hjemmesiderne
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). Se mere om dette i vor cookiedeklaration.

For dig der er, eller ønsker at være medlem
I det omfang du selv giver samtykke og indtaster informationerne, behandler vi eller vore samarbejdspartnere også navn, telefonnummer, e-mail, adresse, fødselsår, CPR-nummer og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af medlemskab og udstedelse af et login til hjemmesiden til dig.

Derudover kan vi i visse tilfælde spørge til helbredsforhold af interesse for udøvelsen af foreningens formål.

For dig der overvejer at søge job eller blive frivillig i Lungeforeningen
Hvis du vil sende os en ansøgning, uanset om det er opfordret eller uopfordret, kan du gøre det via www.lunge.dk/job. Her skal du udfylde en formular med navn, adresse, fødselsdag og kontaktoplysninger og derefter kan du uploade din ansøgning og et CV via en sikker forbindelse. Husk at inkludere alle de oplysninger som du mener er relevante for vores mulighed for at vurdere dig i forhold til den stilling du er interesseret i.

Vi opbevarer dine oplysninger i seks måneder. Ønsker vi at opbevare dem længere eller opstår der relevante åbninger i denne periode, vil vi kontakte dig. Lungeforeningen vil ikke aktivt indsamle eller ønske at få oplysninger om dig uden dit vidende. Inden vi eventuelt kontakter tidligere arbejdsgivere for en udtalelse, vil du blive informeret om det.

Frivillige udgør en stor del af Lungeforeningens netværk og kontaktflade udadtil og er en vigtig ressource for Lungeforeningen til at udbrede kendskabet til vort virke. Ønsker du at arbejde frivilligt for Lungeforeningen skal du dels udfylde formularen på www.lunge.dk/job, dels kan du blive bedt om at afgive en børneattest. Dette sker ikke uden forudgående kontakt imellem os. Du skal som frivillig desuden være medlem af Lungeforeningen.

4. Hvor længe opbevarer Lungekoncernen dine personoplysninger?

Vi opbevarer personoplysningerne i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af hvilken karakter oplysningen har og baggrunden for at vi ønsker at opbevare eller slette den. Det er derfor ikke muligt at give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

5. Hvem deler Lungekoncernen dine personoplysninger med?

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering samt data du eventuelt indtaster i en formular på hjemmesiden videregives til tredjeparter i det omfang oplysningerne er relevante for det samarbejde vi har indgået med tredjeparten. Du kan se hvilke tredjeparter vi samarbejder med omkring hjemmesiden i Lungekoncernens Cookiepolitik.

Vi benytter herudover nogle underleverandører til at opbevare og behandle data for os. De behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse og altid med hjemmel i en databehandleraftale.

Hvis du søger råd og vejledning i vores Rådgivningsafdeling, deler vi dine kontaktoplysninger og helbredsoplysninger som du måtte have givet os, med de rådgivere, der arbejder for koncernen. De er ikke ansat i koncernen, men arbejder på kontrakt med os og er i øvrigt sundhedspersonale, der i forvejen har tavshedspligt. Vores rådgivere foretrækker at kontakte dig telefonisk, hvorved ingen fortrolige oplysninger bliver registreret hos Lungekoncernen.

6. Hvad er formålet med indsamlingen?

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller deltage i vores debatfora. Herudover anvender vi oplysningerne til at uddanne vort personale og optimere vores services og indhold.

7. Det juridiske grundlag for behandlingen

Lungekoncernens juridiske grundlag for at indsamle oplysninger er en eller flere af følgende:

  • Persondataforordningens Artikel 6, stk. 1, litra b) giver os mulighed for at behandle oplysninger om medlemmer eller kommende medlemmer af foreningen som led i vores administration af medlemskabet. Efter udmeldelse af foreningen opbevarer vi dine oplysninger i henhold til regnskabs- og skattelovgivningens krav
  • Persondataforordningens Artikel 9, stk. 2, litra d) giver os mulighed for til et nærmere angivet formål at behandle helbredsoplysninger og information om sygdoms- eller behandlingsforløb. Vi registrerer sådanne oplysninger af statistiske og forklarende hensyn samt for at kunne give dig bedre rådgivning. Afgivelse af sådanne oplysninger er i alle tilfælde frivillig og har ingen indflydelse på dit medlemskab i øvrigt. Indsamlingen sker efter
  • Behandlingen kan også finde sted for at vi kan forfølge en anden legitim interesse (Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) medmindre din interesse eller hensyn til dine grundlæggende rettigheder vejer tungere. Af legitime interesser som vi forfølger, kan blandt andet nævnes statistik og forskning, medlems­under­søgelser, konkurrencer, markedsføring af foreningen og kommunikation omkring vort virke samt analyse af brugernes adfærd på vores hjemmeside eller ved læsning af vore nyhedsbreve.

8. Opbevaringssikkerhed og intern deling af dine personoplysninger

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

9. Dine rettigheder, Kontakt til den Dataansvarlige og dine Klagemuligheder

Du har ret til at få at vide hvilke personoplysninger vi har om dig. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod at oplysningerne behandles eller tilbagekalde dit samtykke til, at vi behandler dine oplysninger. Hvis de oplysninger vi har om dig, er forkerte, har du ret til at få dem korrigeret.

Henvendelse herom kan ske til: gdpr@lunge.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet som du kan finde her: Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

 

Opdateret februar 2021.

Udgiver
Websitet ejes og publiceres af:

Lungeforeningen
Strandboulevarden 49, B-8
2100 Kbh. Ø
Telefon: 60 37 73 13
Email: info@lunge.dk

Cookiepolitik

1. Generelt
Under dit besøg på vores website opsamler vi nogle oplysninger om din færden på sitet. Det gælder f.eks. browserens indstillinger og registrering af hvilke sider du besøger. De opsamlede oplysninger bruges til statistiske formål og målrettede annoncer, som kan forbedre din oplevelse på sitet ved efterfølgende besøg. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. De opbevares på den enhed du har brugt til besøget, f.eks. din computer, tablet eller smartphone. Hvis du ikke ønsker, at vi registrerer disse oplysninger, bør du slette dem fra din enhed og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler, hvad vi bruger dem til og hvilke andre end Lungeforeningen, der har adgang til dem.