Om os

Vi kæmper for et samfund, hvor flere har sunde lunger for livet.

Lungeforeningen kæmper for et samfund, hvor flere har sunde lunger for livet.

Flere liv skal reddes. Vi kæmper for at lungesyge og pårørende får støtte og hjælp. Ingen må føle sig alene. Og vi kæmper for ren luft til alle. Færre skal blive syge. Vi kæmper kort sagt for, at alle skal kunne få vejret.

Mere end 700.000 børn og voksne er syge i lungerne. Antallet af astmaramte er tredoblet på 50 år, og Danmark er det land i EU, hvor flest dør af KOL. Det skal vi for alt i verden ændre.

Det kæmper vi for!

Politiske udspil

Vi kæmper for, at alle skal kunne få vejret. Læs om vores politiske udspil.

Læs mere

Mærkesager

Læs om Lungeforeningens 5 mærkesager.

Mærkesager

Forskning

Børnelungefonden

Børnelungefonden arbejder for, at flere lungesyge børn og unge kan få et bedre liv med deres sygdom.

Børnelungefonden

Lungeforeningens Forskningsfond

Lungeforeningens Forskningfond arbejder for at forebygge og bekæmpe lungesygdomme ved bl.a. at yde økonomisk støtte til forskning.

Læs mere

Lungeforeningens historie

I 1901 blev “Nationalforeningen til Tuberkulosens Bekæmpelse” stiftet, nu kendt som “Lungeforeningen”.

Korpslæge Holger Rørdam og læge Carl Lorenzen grundlagde foreningen med grosserer Emil Vett. På dette tidspunkt var der årligt 6.000 nye tuberkulosetilfælde i Danmark, hvoraf en tredjedel var dødelige, især blandt de fattige. Foreningen fokuserede på tidlig opsporing med røntgenbiler og forebyggelse gennem skilte med teksten ”Spyt ikke på fortovet” for at reducere smittefaren. Forsøg på politiforbud mod spytteri mislykkedes, men skiltet fra 1913 huskes stadig.

Foreningen støttede forskning, administrerede boligforeninger og drev kystsanatorier, finansieret gennem støtte og salg af “høstblomsten” for 10 øre stykket. Alle kystsanatorier blev solgt, undtagen Hjerting Kystsanatorie, som stadig drives af Dansk Sundhedstjeneste i Sydslesvig.

Støt Lungeforeningen

Mere end 700.000 børn og voksne er syge i lungerne. Lungeforeningen arbejder for mere forskning, oplysning og patientstøtte på lungeområdet.

Støt vores arbejde for lungesyge