Ansøg om aktivitetspulje

Få støtte til afgørende aktiviteter for lungepatienter og deres pårørende.

Grib chancen og søg midler til jeres udgifter.

Har I behov i jeres lokale netværk eller lokalafdeling for støtte til afgørende aktiviteter for lungepatienter og deres pårørende? Vores pulje giver jer mulighed for at ansøge om ekstra økonomisk støtte udover Lungeforeningens dækning.

I udvælgelsesprocessen prioriteres

  • Aktiviteter, der kommer flest medlemmer til gavn. Et arrangement skal minimum have 15. deltagere.
  • Aktiviteter, hvor flere frivillige netværk inden for Lungeforeningen samarbejder på tværs.

Hvor meget kan man ansøge

Der gives som udgangspunkt støttebeløb på op til 10.000 kr. enten som støtte til en konkret aktivitet eller som medfinansiering til større aktiviteter. Beløbsrammen er afhængig af omfanget og varigheden af den konkrete aktivitet.

Som udgangspunkt støttes primært konkretet aktiviteter og arrangementer, hvorimod lønninger og materialer ikke i samme grad prioriteres.

Refusion

Ansøger, der er en frivillig i Lungeforeningen, lægger selv ud for udgifter. Lungeforeningen refunderer beløbet, når Lungeforeningen har modtaget regnskab for aktiviteten. Dette gøres ved at udfylde refusionsblanket og vedhæfte relevante bilag. I refusionsblanketten noteres der ‘aktivitetspulje’ under feltet ‘udgiften vedrører aktiviteten’. Ved større udlæg kan det aftales med frivilligkonsulenten om brug af fakturaer. Fakturaer skal sendes til ansøgeren og afleveres som bilag sammen med refusionsblanketten. Det skal ske senest 14 dage efter det aftalte tidsrum, hvor aktiviteten er afholdt. Bevillinger til aktiviteter, der ikke er afviklet indenfor det aftalte tidsrum, bortfalder og går tilbage til aktivitetspuljen. Man kan anmode Lungeforeningens frivilligkonsulent om udsættelse af aktiviteten.

Hvornår får jeg svar på ansøgningen

Vi vurderer ansøgninger tre gange årligt med deadlines den 1. marts, 1. juni og 1. oktober. Forvent svar på din ansøgning 1-2 uger efter ansøgningsfristen. Efter behandlingen af ansøgningerne vil du modtage enten en godkendelse eller et afslag på din ansøgning samt information om det tildelte beløb. Bemærk venligst, at der kan forekomme justeringer eller ændringer i visse poster i overensstemmelse med vores tildelingsproces.”

Spørgsmål

Henvendes til frivillig@lunge.dk

Ansøg via nedenstående formular