Børn opfatter sygdom anderledes end voksne

Børn med lungesygdomme føler sig ikke anderledes end kammeraterne

Børn med lungesygdomme føler sig ikke anderledes end kammeraterne. Det er først som teenagere, at de oplever at sygdom kan gøre deres liv anderledes.

Voksne og børn opfatter sygdom forskelligt, og børn med lungesygdomme føler sig ikke anderledes end kammeraterne, før de når teenagealderen. Børnenes legekammerater opfatter dem heller ikke anderledes. For børn er kronisk sygdom et vilkår, som de tilpasser sig.

Som forældre tænker vi at sygdom noget afvigende fra det normale, men for børn, som har haft en kronisk lidelse, så længe de kunne huske, er sygdommen en normaltilstand og et grundvilkår i deres liv. Sygdommen vil ofte være en vigtig del af deres identitet.

Børn i alderen 3-9 år tænker måske slet ikke over, at der kan være et liv uden sygdom, og forstår ikke, hvorfor vi som voksne, synes det er synd for barnet. Som voksne skal vi ikke lægge vores sygdomsforståelse ned over børnene, for de opfatter situationen helt anderledes. De synes ikke selv, det er synd, hvis de ikke kan spille en hel fodboldkamp. Så bliver de bare målmand eller lader sig skifte ud.

Et barn med kronisk sygdom tilpasser sin hverdag, så sygdommen ikke fylder meget i deres verden. Oftest bliver det også en naturlig ting for legekammeraterne. Som børn har vi nemt ved at acceptere, at vi alle er forskellige.

Svært at være ung med kronisk sygdom

Udfordringerne med at leve med kronisk sygdom viser sig ofte, når dit barn bliver teenager. Så møder den unge forventninger fra forældre, samfund og sig selv, om at være uafhængig og selvstændig. Samtidig skal den unge selv tage ansvar for sin sygdom. Derfor føler mange unge med kronisk sygdom sig alene i livet. Deres venner forstår ikke problemstillingerne og den unge vil ikke bekymre sine forældre. De unge kan føle sig meget ensomme i deres forsøg på at balancere mellem ungdomslivet og sygdom.

Mød andre familier med lungesyge børn

For mange familier med et lungesygt barn er det rigtigt dejligt at have andre familier i lignede situation at spejle sig i og udveksle erfaringer med. Kom med i

Mød andre familier