Mærkesager

Se hvad vi kæmper for

Lungeforeningen kæmper for et samfund, hvor alle har sunde lunger for livet med færre lungesyge og et bedre liv med lungesygdom.

Derfor arbejder vi i vores politiske interessevaretagelse og kommunikation for at fremme vores overordnede mærkesager. Det sker både via kontakt til politikere på Christiansborg, i regionerne og kommunerne og gennem samarbejder med andre organisationer og patientforeninger.

#1: Sikre danskerne et godt indeklima med masser af frisk luft

Ren luft er en grundlæggende forudsætning for at sikre et så godt helbred som muligt, særligt for lungerne. Et godt indeklima er et klima, der er så rent, at alle kan være der både privat, i skolerne og på arbejdspladserne.

Derfor kæmper vi i Lungeforeningen for følgende:

 • Et bedre indeklima i de danske folkeskoler og daginstitutioner
 • Begrænse brugen af stearinlys, stegeos, parfume, rygning og brændeovne, når mennesker med lungesygdomme er på besøg

Læs også: Indeklimaet halter i mere end halvdelen af de danske folkeskoleklasser

#2: Lungesyge børn skal leve et så normalt liv som muligt

Lungesygdomme rammer tusindvis af børn, fx rammer astma 20 pct. af alle førskolebørn og 10 pct. af alle skolebørn. 1.000 børn har sjældne lungesygdomme, og mange af lungelidelserne er svære at behandle. Isolation er uundgåeligt for disse børn og de børn med svær astma på grund af den store risiko for infektioner, hvorfor børnene oftest vil have højere skolefravær og sociale udfordringer.

Derfor kæmper vi i Lungeforeningen for følgende:

 • Forøge mulighederne for at børn og unge med lungesygdomme kan deltage i fællesskaber med andre unge og få den bedst mulige start på livet
 • Bedre hjælp til familier til børn med lungesygdom.

#3: Lungepatienter skal have bedre og flere leveår

Lungesygdomme rammer hårdt. Et eksempel er sygdommen KOL. I 2021 døde 3.570 danskere af KOL, svarende til 6 pct. af alle dødsfald i Danmark. KOL er dermed den enkeltsygdom, der forårsager flest dødsfald i Danmark og betyder, at Danmark indtager en kedelig europæisk førsteplads i KOL-dødsfald pr. indbygger. KOL er samtidig den sygdom i Danmark, hvor patienterne mister flest gode leveår, men når danskerne skal vurdere sygdommen, opfatter de den ikke så slem som andre sygdomme.

Derfor kæmper vi i Lungeforeningen for følgende:

 • Danskerne med en lungesygdom skal blive mere opmærksomme på symptomer og findes tidligere
 • En eventuel kommende lungekræftscreening, bør også undersøge for lungesygdomme
 • Antallet af akutte indlæggelse skal nedbringes
 • Vacciner skal tilbydes gratis til sårbare patientgrupper
 • Antallet af organdonorer skal øges gennem oplysning og bevarelse af den nuværende model med aktivt tilvalg

#4: Flere skal stoppe og færre skal starte med at ryge eller bruge nikotinprodukter

Rygning er særdeles skadeligt, og rygning øger risikoen for en lang række alvorlige lungesygdomme. Rygning er skyld i 16.000 flere dødsfald om året. Rygning er særligt skadeligt for lungerne.

Derfor kæmper vi i Lungeforeningen for følgende:

 • Det bliver let at stoppe med at ryge, så flere vælger at gøre det
 • Færre skal starte med at ryge eller bruge nikotinprodukter

Læs også: “Mere end hver tredje ung bruger stadig tobak eller nikotin”.

#5: Forskningen i lungesygdomme skal styrkes

Forskningen i lungesygdomme prioriteres generelt lavt i forhold til andre kroniske sygdomme og kræft. Der er således flere professorer alene på Rigshospitalets hjerteafdeling, end der er professorer i lunge¬sygdomme i hele landet og der bliver givet omkring 20 gange så mange penge til forskning i diabetes, som der bliver givet til forskning i KOL, selv om KOL er den sygdom, der koster flest gode leveår.

Derfor kæmper vi i Lungeforeningen for følgende:

 • Der investeres flere midler til lungeforskning
 • Styrke forskningsmiljøer inden for lungeforskning, og derigennem medvirke til at tiltrække og fastholde dygtige forskere
 • Styrke indsatsen for at formidle lungeforskning bredt og gøre den vedkommende for vores medlemmer

Lungeforeningens politiske udspil

Se hvad vi kæmper for med Lungeforeningens politiske udspil

Politiske udspil

Kontakt

Vil du høre mere om Lungeforeningens mærkesager, kan du læse mere her. Du er også velkommen til at kontakte Jeppe.

Jeppe Krag
Chef for Politik og viden
jk@lunge.dk Telefon: 30 63 66 51

Du kan også støtte lungesagen

Med din hjælp kan vi forbedre livskvaliteten for alle lungesyge i Danmark og deres pårørende.

Støt os