Indeklimaet halter i mere end halvdelen af de danske folkeskoleklasser

I 2021 blev der gennemført en større undersøgelse af indeklimaet i 709 klasser på 234 skoler.

Lungeforeningens nyeste analyse viser på baggrund af tal fra 2021, at der i 53 pct. af klasselokalerne i den danske folkeskole er et for højt CO2-indhold i luften, og det har stor betydning for elevernes trivsel, særligt for eleverne med astma.

I 2021 blev der gennemført en større undersøgelse af indeklimaet i 709 klasser på 234 skoler. Det var det såkaldte Masseeksperiment, der er støttet af Realdania, der stod bag undersøgelsen. Resultaterne, der er analyseret af forskere fra DTU, viser, at der i 53 pct. af klasselokalerne er mere CO2 i luften, end den grænseværdi på under 1.000 pmm, som Arbejdstilsynet har opstillet.

Tilsvarende analyser af indeklimaet blev gennemført både i 2009 og i 2014. I 2009 lå 56 pct. af klasserne over grænseværdien, mens det var 59 pct. af klasserne i 2014. Resultaterne indikerer, at der ikke er sket meget på de 12 år.

Et dårligt indeklima i skolerne betyder, at eleverne bliver dårligere til at koncentrere sig, indlæringen lider, og de bliver sløve om eftermiddagen. Dårlig luft er skidt for alle, men hvis du f.eks. har astma, og det har to elever i gennemsnit i hver klasse, kan indeklimaet være altafgørende for, om du kan gå i skole eller ej. Børn med astma hoster mere og oplever en mere pibende og hvæsende vejrtrækning, og det bliver derfor endnu sværere at trives i skolen, når indeklimaet er dårligt. Derfor bør der også gøres mere for at forbedre indeklimaet i skolerne, mener Lungeforeningen.

”Vi taler meget om trivsel i folkeskolen, men det er sjældent med fokus på, at næsten halvdelen af klasseværelserne har dårlig luftkvalitet. Vi kan lave mange reformer for, hvordan undervisningen skal foregå, men hvis de lokaler, vores børn sidder i, ikke har ordentlig luft, så har børnene svært ved at koncentrere sig og virkningen af reformerne vil være mindre. Derfor er det vigtigt, at politikerne på Christiansborg og i landets kommuner også begynder at fokusere på indeklimaet i skolerne, når vi taler om trivsel. Der skal gøres mere for at sikre god ventilation på flere skoler, og så bør lærere og elever i klassen også have fokus på at få at få luftet godt ud”, siger Ann Leistiko, direktør i Lungeforeningen.

Læs hele analysen.

Læs artikel fra Skolemonitor om analysen.