Lungetransplantation

Fakta om lungetransplantation

I nogle tilfælde kan lungetransplantation være den sidste udvej ved alvorlig lungesygdom. En lungetransplantation betyder groft sagt, at man giver en patient med meget alvorlig lungesygdom en enkelt eller to nye lunger. De nye lunger kommer altid fra en person, der er erklæret død (hjernedød).

En lungetransplantation betyder, at du får én eller to lunger skiftet. Hvis du får en lungetransplantationen, er det sidste udvej i forhold til at overleve en alvorlig lungesygdom. Hvert år får mellem 30 og 35 danskere nye lunger.

Hvem kan få en lungetransplantation?

Når der er betydelig risiko for, at en meget syg patient med lungesygdom vil dø inden for to år, er det muligt at få en lungetransplantation.

Patienter med alvorlige sygdomme kan blive indstillet til en lungetransplantation:

  • kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
  • cystisk fibrose
  • lunge fibrose
  • hjertesygdom og andre

Hvor kommer de nye lunger fra?

I modsætning til hvad de fleste tror, er trafikofre normalt ikke velegnede som donorer, fordi der næsten altid sker beskadigelse af lungerne og de indre organer ved trafikulykker.

De fleste donorer er døde af en hjerneblødning.

Er der nogle patienter, man ikke vil transplantere?

Desværre sker det, at lægerne siger nej til patienter. Årsagen er, at mange patienter har været rygere i mange år.

Kroppen ældes hos rygere før tiden, og det kommer ofte som en overraskelse for rygere på 55 år, at deres krop biologisk set er mere end 70 år gammel.

Hvilke risici er der forbundet med en lungetransplantation?

Den største risiko er på langt sigt er, at kroppens eget immunforsvar afstøder de nye lunger. Det kaldes en kronisk afstødning af lungerne.

Er der venteliste til lungetransplantation i Danmark?

Det gennemsnitlige antal patienter på ventelisten er 35-40. Det er cirka det samme som det antal transplantationer, der foretages om året.

Hvad er resultaterne?

Statistikken fortæller, at et år efter en lungetransplantation er 85 procent i live. Efter fem år er det 65-70 procent, der er i live. Jo ældre patienten er, før man transplanteres, jo flere komplikationer støder til efter operationen.

Hvilke procedurer går forud for en lungetransplantation?

Når Rigshospitalet får meddelelse om en lungedonor sker følgende:

  • Kirurger fra Hjertecentret bliver sendt ud for at foretage operationen, hvor lungerne udtages.
  • Samtidig bliveren patient fra ventelisten indkaldt til Rigshospitalet.
  • Selve operationen varer 4-8 timer afhængig af, om det er en enkeltlunge- eller dobbeltlungetransplantation.

Hvilket liv kan en lungetransplanteret se frem til?

Efter fire ugers behandling og optræning er de fleste patienter parate til at blive udskrevet. I det første år skal patienten ofte til kontrol. Efter en lungetransplantation har de fleste patienter udsigt til at leve i mange år med deres transplanterede lunge.

De klarer sig selv og færdes frit uden iltbehandling, rejser på ferie og genoptager ofte deres arbejde.

 

Sundhedsfaglig redaktør: Michael Perch, overlæge dr.med., Rigshospitalet, Afsnit for Lungetransplantation