Bestyrelsen i Lungeforeningen

Vi arbejder for at sikre den bedst mulige forebyggelse, behandling og helbredelse af lungesygdomme.

Lungeforeningens bestyrelse har til opgave at lede Lungeforeningen i samarbejde med direktøren for Lungeforeningen. Bestyrelsen repræsenterer både foreningens medlemmer og andre interessenter inden for lungesagen.

Bestyrelsen er sammensat således:

  • 6 medlemmer valgt af Lungeforeningens medlemmer
  • 2 medlemmer udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab
  • 1 medlem udpeget af Fagligt Selskab for Lunge- og Allergisygeplejersker
  • Herudover har bestyrelsen mulighed for at udpege to medlemmer med komplementære kompetencer

Torben Mogensen

Bestyrelsesformand, Speciallæge i anæstesi og intensiv terapi, dr.med. Professor Lanzhou University, China.

Kjeld Møller Pedersen

Næstformand, Professor i sundhedsøkonomi

Christina Svanholm

Bestyrelsesmedlem, Speciallæge i almen medicin

Dorte Chabert

Bestyrelsesmedlem, Psykolog, rådgiver i Lungeforeningen, tovholder for Lungeforeningens netværk 'Sjældne lunge

Finn Wulff

Bestyrelsesmedlem, Formand for Lungeforeningens lokalafdeling i Odsherred.

Gustav Fabricius

Bestyrelsesmedlem, Arkitekt og aktiv i Lungeforeningens netværk Lungebarn.

Marie Lavesen

Bestyrelsesmedlem, Projektleder og sygeplejerske på Akutafdelingen, Nordsjællands Hospital

Ole Græsvig Sandahl

Bestyrelsesmedlem, Afdelingslæge og uddannelseskoordinerende yngre læge

Pradeesh Sivapalan

Bestyrelsesmedlem, Ph.d. og uddannet læge

Rasmus Hjorth

Bestyrelsesmedlem, Kommunikationschef ved James Lind Care, som rekrutterer patienter til sundhedsforskning.

Sidsel Vinge

Bestyrelsesmedlem, Cand.merc., Ph.d., konsulent samt aktiv debattør på sundhedsområdet

Bestyrelsen konstituerer sig hvert år efter generalforsamlingen med en formand og næstformand. Herudover vælger bestyrelsen et tredje medlem, som sammen med formand og næstformand udgør Lungeforeningens forretningsudvalg.

Bestyrelsen i Lungeforeningen mødes fire gange om året – to gange om foråret og to gange om efteråret.

Medarbejdere

Ann Leistiko
Direktør
al@lunge.dk Telefon: 22 40 10 43
Louise Mallling
Chef for Indsamling- og kommunikation
lm@lunge.dk Telefon: 51 22 24 86
Camilla Thomsen
Projektleder
cbt@lunge.dk Telefon: 22 32 97 09
Charlotte Bøgelund
CRM Manager
cb@lunge.dk Telefon: 41 29 04 68
Ulrika Rosenkrands
Kommunikationsansvarlig for Børnelungefonden
ur@lunge.dk Telefon: 28 12 05 63
Ida Kopart Timm
Projektmedarbejder og frivilligkonsulent
ikt@lunge.dk Telefon: 53 19 08 12
Jeppe Krag
Chef for Politik og viden
jk@lunge.dk Telefon: 30 63 66 51
Lotte Bentzen
Kommunikationskonsulent og redaktør
lob@lunge.dk Telefon: 51 89 07 12
Trine Spühler Nielsen
Projektmedarbejder og frivilligkonsulent
tsn@lunge.dk Telefon: 27 60 29 22
Jonathan Emil Andreasen
Projektleder
jea@lunge.dk Telefon: 27 77 10 74
Abelone Tholstrup Stein
Projektleder, Forskning & Fonde
ats@lunge.dk Telefon: 24 23 55 14
Marianne Mader
Pers. Ass./Arvekoordinator
mma@lunge.dk Telefon: 28 12 05 39
Charlotte Larsen
Teamleder for kommunikation
cl@lunge.dk Telefon: 41 61 26 29
Line Hangaard
SoMe- og webansvarlig
lh@lunge.dk Telefon: 26 47 91 47
Ivan Léon Siehr
Regnskabschef
is@lunge.dk Telefon: 26 47 20 54
Susanne Kitaj
Projektmedarbejder
susanne.kitaj@lunge.dk Telefon: 35 25 71 76
Laila Barkani
Konsulent sygeplejerske
lb@lunge.dk Telefon: 30 13 26 57
Rita Nielsen
Regnskabsmedarbejder
rn@lunge.dk Telefon: 28 12 05 62
Tina Sand Knudsen
Teamleder for indsamling
tsk@lunge.dk Telefon: 26 47 81 82
Anne Kvorning
Projektkoordinator
ak@lunge.dk Telefon: 53 19 05 08
Helle Rieck
Projektkoordinator
hr@lunge.dk Telefon: 53 19 08 15
Nanna Reiff Nistrup
Projektleder
nnm@lunge.dk Telefon: På barsel
Dorte Chabert
Psykolog, Patient- og pårørenderådgiver
Telefon: 53 19 08 05,
Tirsdag kl. 11-12
Lisa Carlson Hanse
Læge
Telefon: 26 46 80 91
Mandag kl. 19-20
Sommerferie uge 31, 32
Torben Sigsgaard
Ph.d., professor indeklima
raadgivning@lunge.dk Telefon: 52 14 41 86
Sommerferie tilbage uge 33
Vivi Schlünssen
Speciallæge i arbejdsmedicin
raadgivning@lunge.dk Telefon: 52 14 41 86
Susanne Kitaj
Socialrådgiver og pårørenderådgiver
Telefon: 52 14 41 86,
Onsdag kl. 10-12
Socialrådgivning og vejledningssamtaler