Palliation (lindrende indsats)

Formålet med palliativ indsats er at øge livskvaliteten med fokus på både de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser.

Palliation betyder lindring. Ordet anvendes i dag om den professionelle indsats for at forebygge og lindre lidelse for mennesker, som er ramt af livstruende sygdom (fx lungesygdom, hjertesvigt, kræft, kronisk nyresygdom og neurologisk sygdom).

Formålet med palliativ indsats er at øge livskvaliteten. Fokus er  på de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der kan være forbundet med livstruende sygdom og død både hos den syge og de nærmeste. Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende.

Den syges behov er i fokus

Palliativ indsats tilrettelægges ud fra patientens behov med udgangspunkt i, at indsatsen også omfatter pårørende. Den tidlige palliative indsats er ofte en del af anden behandling og kan iværksættes fra diagnose tidspunktet. For patienter, der bliver helbredt, afsluttes den palliative indsats på dette tidspunkt. For patienter, der ikke bliver helbredt, kan der opstå flere og nye palliative behov, som der er brug for en palliativ indsats overfor.

For patienter, der nærmer sig døden, vil målet med den palliative indsats være en så god livsafslutning som muligt for både patient og pårørende. Efter patientens død består eventuel palliativ indsats i støtte til de efterladte.
Den palliative indsats fortsætter så længe der er palliative behov til stede – indtil patienten ikke længere er livstruende syg eller – for patienter, som ikke helbredes – indtil indsatsen overfor de efterladte er afsluttet.

Få mere viden og find tilbud

Du finder mere viden og får overblik over tlbud hos REHPA (Videnscenter for Rehabilitering og Palliation)

Se REPHAS hjemmeside

Brug for rådgivning?

Lungeforeningens pårørenderådgivere sidder klar til at hjælpe dig.

Kontakt rådgivningen