Behandling af næsepolypper

235.000 danskere lider i større eller mindre grad af næsepolypper.

Er du en af dem, kan du glæde dig over, at næsepolypper er en lidelse, du kan gøre noget ved. Du behøver ikke lære at leve med en tilstoppet, løbende næse, konstant trykken for hovedet og dårlig lugtesans.

Hvordan stiller man diagnosen næsepolypper?

For at kunne stille diagnosen næsepolypper, skal du i en periode på mindst 12 uger, have oplevet følgende:

  • Tilstoppet næse
  • Snot i næsen
  • Smerte eller trykken i ansigtet
  • Nedsat eller manglende lugtesans

Kan du svare ja til alle fire, vil lægen undersøge din næse med en kikkert. Kikkerten ligner en ledning, som langsomt føres ind i dit næsebor. For enden sidder et kamera, så lægen kan se, hvordan din næse ser ud indvendigt. Har du meget tydelige næsepolypper, kan de ses med det blotte øje.

Læs om symptomer på næsepolypper.

Hvem kan stille diagnosen næsepolypper?

En øre-næse-halslæge er din direkte adgang til at blive grundigt undersøgt for næsepolypper og få stillet en diagnose. I Danmark behøver du ikke henvisning til at komme til en øre-næse-halslæge, så du kan let ringe og bestille en tid hos en øre-næse-halslæge i nærheden af din bopæl.

Du kan også starte hos din egen læge, men du vil formodentligt blive sendt videre for at få foretaget en kikkertundersøgelse hos en øre-næse-halslæge. Så du kan lige så godt starte her med det samme.

 

Er du meget udfordret af næsepolypper, er det muligt, at øre-næse-halslægen vil sende dig videre til en specialist på en af landets tre hospitalsafdelinger i København, Odense eller Aarhus. De kan hjælpe med at finde den rette behandling – også hvis du er en af de mange, der både har næsepolypper og astma.

Læs om næsepolypper og astma.

Hvad er målet med behandlingen?

Næsepolypper er en kronisk lidelse, der kræver behandling. Omfanget af behandling afhænger af, hvor plaget du er af polypperne. Uanset behandling er målet at mindske polypperne, så:

  • du kan trække vejret gennem næsen
  • du kan dufte og smage
  • du sover godt uden at blive forstyrret af snorken eller snot i næse og hals

Behandlingen skal også forebygge, at næsepolypperne kommer igen. Det er grunden til, at du skal fortsætte din behandling, også når polypperne ikke er der. Lykkes det at holde polypperne væk, er behandlingen en succes.

Vender polypperne tilbage, som de nogle gange gør, er det muligt, at du skal have en anden behandling. Gå altid til en øre-næse-halslæge, hvis du oplever, at din næse stopper til igen. Der er flere typer behandling, der kan hjælpe dig.

Bliver næsepolypperne ved med at komme tilbage, bør du få en henvisning til en specialist på en landets hospitalsafdelinger i Aarhus, Odense eller København.

Har du spørgsmål om næsepolypper?

Kontakt Lungeforeningens rådgivning.

Få rådgivning

Behandling med næsespray

Næsespray er den mest almindelige behandling for næsepolypper. Det er ikke den slags, du kan købe i håndkøb, men derimod en af dem, som din øre-næse-halslæge kan udskrive på recept. Mens du som regel kun må tage håndkøbs-næsespray i to uger, må du tage de receptpligtige næsespray i årevis. De har nemlig kun et meget lille optag af binyrebarkhormon. Det betyder, at det kun er meget sjældent, man oplever bivirkninger, og at du derfor kan blive ved med at bruge dem i årelange perioder.

Du skal selvfølgelig kun bruge den medicin, som du har aftalt med din læge.

Typisk vil du skulle bruge næsespray dagligt, både morgen og aften. Inden du bruger næsesprayen, skal du først skylle næsen med saltvand. Brug en næseskylleflaske. Saltvandet løsner for passagen i næsen, så næsesprayen kan virke bedst muligt.

Behandling med tablet eller indsprøjtning

I nogle tilfælde kan du i en periode få en stærkere behandling med binyrebarkhormon. Behandlingen får du som regel enten som tabletter eller indsprøjtning i en kortere periode for at slå symptomerne ned. Næsespray og saltvand fortsætter du med, selvom du også får andre behandlinger.

Behandling med operation

Mange får styr på næsepolypperne med saltvand og næsespray. Dog sker det, at polypperne ikke forsvinder eller hurtigt vender tilbage. Er det tilfældet for dig, kan du få bortopereret polypperne hos en øre-næse-halslæge.

Forud for operationen vil du blive enten fuldt eller lokalt bedøvet. Herefter vil lægen fjerne polypperne med en polypslange og tang og sikre afløb fra bihulerne. Efter operationen lægger lægen tamponer op i næsen for at stoppe de blødninger, der naturligt opstår. De kan tages ud efter en dag eller to. Operationen er et omfattende indgreb, så regn med, at du skal være sygemeldt omkring to uger.

Operationen fjerner tilstopningen i næsen. Cirka en uge efter operationen fortsætter du med saltvand og næsespray for at forebygge, at polypperne vender tilbage.

For de fleste virker operationen, så du efterfølgende kan nøjes med at bruge næsespray for at forebygge, at polypperne vender tilbage. I nogle tilfælde vender polypperne dog tilbage. I så fald skal du enten opereres igen eller komme i biologisk behandling.

Hvis du er en af dem, der oplever, at operation ikke kan holde dine polypper nede, bør du få en henvisning til en af landets specialiserede hospitalsafdelinger for at høre, om du kan komme i betragtning til biologisk behandling.

Læs om sammenhængen mellem næsepolypper og astma.

Behandling med biologiske lægemidler

Biologisk behandling er den nyeste type behandling af næsepolypper. Behandlingen fokuserer på den betændelse (type 2-inflammation), der er den bagvedliggende årsag til næsepolypper. Behandlingen kaldes også for målrettet behandling.

Biologisk behandling er for dem, hvor næsespray, tabletter og operation ikke er nok til at få bugt med næsepolypperne.

Du kan få biologisk behandling på hospitalernes øre næse hals afdelinger i København, Aarhus, Odense, Aalborg, Gødstrup, Vejle, Esbjerg, Køge og Hillerød. Behandlingen får du som en indsprøjtning, typisk i maveskindet. Afhængig af, hvilken biologisk medicin du får, vil du få behandlingen hver anden til fjerde uge.

Nogle gange kan du efter lidt tid lære selv at håndtere behandlingen, så du kan tage den hjemmefra. Du vil stadig skulle til kontrol på hospitalet. Og du vil som regel fortsat også bruge næsespray og saltvand.

Biologisk behandling af næsepolypper er en ret ny måde at behandle polypperne på. Flere andre sygdomsområder har gennem de sidste mange år oplevet rigtig god effekt af denne type behandling.

Hvad kan du gøre for at undgå tilbagefald?

Du kan ikke med sikkerhed undgå tilbagefald. Men du kan gøre flere ting for at nedsætte risikoen. Vigtigst er, at du følger din behandling – også når symptomerne ikke er så tydelige.

Har du flere sygdomme, er det vigtigt, at du også har kontrol over disse. Forværring af andre sygdomme kan nemlig i nogle tilfælde give tilbagefald af næsepolypper.

Rygning øger også risikoen for både at udvikle næsepolypper og få tilbagefald. Så ingen tobak – er altid godt.

Læs om årsagen til næsepolypper 

Sundhedsfaglig redaktør: 

Kasper Aanæs, overlæge ved Afdeling for Øre-Næse-Halskirurgi og Audiologi på Rigshospitalet