Behandling af astma

Hvis du har astma, er det vigtigt, at du får den rigtige behandling – og følger den som aftalt

Hvorfor skal du have behandling for astma?

Hvis du har astma, er det vigtigt, at du får den rigtige behandling – og følger den som aftalt. For med den kan du med stor sandsynlighed leve et normalt, aktivt liv på lige fod med andre.  De forskellige astmabehandlinger holder symptomerne nede, forebygger forværringer og kan i nogle tilfælde ligefrem forbedre din lungekapacitet.

Hvad gør behandlingen?

I dag findes der så mange forskellige behandlinger, at langt de fleste med astma kan blive (stort set) fri for symptomer. Ny viden og innovative behandlinger har gjort det muligt, at selv dig, der er meget hårdt ramt af astma, kan opnå langt bedre kontrol med sygdommen. Det handler om at finde den rette behandling til dig.

Med den rette behandling (som du følger som aftalt med lægen), kan du med stor sandsynlighed:

  • Blive fri for astmasymptomer
  • Leve et liv på lige fod med andre, der ikke har astma
  • Dyrke sport og fritidsinteresser uden at være fysisk begrænset af astma

3 typer behandling for astma

Behandling af astma for unge og voksne følger en trinvis optrapning, der (simplificeret) består af:

  1. Anfaldsmedicin ved behov (indeholder forebyggende medicin i lav dosis)
  2. Daglig, forebyggende medicin i forskellige styrker og kombinationer
  3. Supplerende behandling, herunder ny biologisk behandling

Fælles for dem er, at de reducerer den betændelses-lignende reaktion, der er i dine luftveje, når du har astma. Hvilken behandling, der er den rette for dig, skal du tale med din læge om. Er du hårdt ramt af astma, kan du henvises til en lungespecialist, typisk på en hospitalsafdeling.

Du kan bevæge dig op og ned ad ’astmatrappen’ afhængigt af, hvor godt din astma er kontrolleret. Du bør løbende regulere din behandling i samarbejde med din læge. Justér aldrig noget i din behandling, medmindre det er aftalt med din læge. Og følg altid din behandling – også når du har det godt.

Tilbud til dig

I gang med træningen?

Som medlem af lungeforeningen har du mulighed for træne sammen med andre. Både fysisk og online.

Find træningshold

Meld dig ind i lungeforeningen

Få rådgivning, adgang til onlinearrangementer og andre medlemsfordele allerede i dag!

Meld dig ind